search for Serbia
 Country Names With:
share Countrywisecodes to social networks

Select Country For Univ/Coll

Serbia College University Codes

COLLEGE/UNIV NAMEESTABLISHEDCOLL/UNIV CODEUNIV PHONE
Universiteti Haxhi Zeka2012UHZ+381 (39) 423 270
Universiteti i Gjakovës Fehmi Agani2013UGJFA+381 (38) 200 20 831
Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini2013UMIB+381 (28) 535 725
Universiteti i Prishtinës1969+381 (38) 244 183
Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti2010UPZ+381 (29) 232 140
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj2015UASF+381 290 310 010
Universiteti Kadri Zeka Gjilan2013UKZ+381 280 390 112
Univerzitet Edukons2008+381 (21) 489 3604
Univerzitet Metropolitan2005UM+381 (11) 203 0885
Univerzitet Privredna akademija2000+381 (21) 531 020
Univerzitet Singidunum2005US+381 (11) 3093 220
Univerzitet u Beogradu1905+381 (11) 635 153
Univerzitet u Kragujevcu1976UNIKG+381 (34) 370 270
Univerzitet u Nišu1965+381 (18) 257 956
Univerzitet u Novom Sadu1960UNS+381 (21) 485 2020
Univerzitet umetnosti u Beogradu1957UAB+381 (11) 625 166
Univerzitet Union2005+381 (11) 263 0654
Univerziteta Džon Nezbit1989+381 (11) 220 3029
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru2002UNINP+381 (20) 316 634
Evropski Univerzitet2000EU+381 (11) 334 1583
Državni univerzitet u Novom Pazaru2006DUNP+381 (20) 317 754
Alfa BK Univerzitet1993+381 (11) 260 9754